PlantValor - Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse eestvedamisel ja koostööpartnerite kaasabil on rajatud Eestis ainulaadne taimsel toorainel põhinevate teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus.

Polli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse eestvedamisel ja koostööpartnerite kaasabil rajatud teadus- ja arenduskeskus.

Keskuse fookuseks on taimse materjali täielikum ärakasutamine toidulistes ja mittetoidulistes toodetes, tõstes nende kvaliteeti, funktsionaalsust ja säilivust

Keskusesse rajatud ekstraheerimis-, destillatsiooni-, keemia-tehnoloogia, kuivatustehnoloogia ja biokeemia laborites väärindatakse kaasaegsete kõrgtehnoloogiliste meetodite abil taimset toorainet, et saadud tulemust rakendada tervise- ja loodustoodete tehnoloogia- ja tootearenduses. See tähendab eelkõige aianduslikust toorainest saadavate bioaktiivsete ühendite kasutamist funktsionaalsete jookide ja toiduainete, toidulisandite, kodukeemia ja looduskosmeetika ning looduslike taimekaitsevahendite tootearenduses.

Projektist

Projekti peaeesmärk on arendada Eesti Maaülikooli ning tema kohalike ja välispartnerite toel välja rahvusvahelisel tasemel tugistruktuur, mis võimaldab tõsta Eesti tervise- ja loodustoodete sektori ettevõtete innovatsioonivõimekust ning valdkondliku teadus-arendustegevuse rakenduslikku kvaliteeti. Projektiga aidatakse kaasa ettevõtete, teadusasutuste ja avaliku sektori organisatsioonide paremale omavahelisele koostööle, õppeasutuste tugevamale kaasamisele, piirkonna ning kohaliku elukeskkonna arendamisele tervikuna.

Finantseeritud kompetentsikeskuste arendamise toetusmeetmest

Projektijuht on Aret Vooremäe (aret.vooremae@emu.ee)
Projekti kestvus 01.12.2010 - 10.12.2015


Projekti kogumaksumus: 3 765 566 eurot, sellest toetus EL regionaalarengu fondist 3 143 047 eurot.